Ar

WHAT IS THE BEST TIME TO FINALIZE OUR REQUSET AND SURPRISE?

بهتــــرین زمــــان بـــرای نهایی کردن درخواستِ ســــورپرایز چه زمانی است؟


حداقل از ۲۱ روز قبل از تاریخ مناسبت و سورپرایز، تمام جزئیاتِ سناریویی اجــــــرایی و فرآیند تکمیــل فــــــــرم قراردادتـون باید نهایــی شده باشند.

WHICH SURPRISE SHOULD WE CHOOSE?

چـه سورپـــــرایزی بایـــــــد انتخاب کنیم؟


انتخاب سورپرایز و تعیین جزئیات آن بر اساس روحیات و شخصیت سوژه سورپرایز انجام می‌شود که در روند مشاوره با گروه سورپرایزممورایز به صورت کامل راهنمایی خواهید شد.

HOW CAN WE CONTACT YOU?

چــه جوری می‌تونیــم باهاتـــون ارتبـــــاط برقــــــرار کنیــــم؟


از بخش ارتباط با ما فرم درخواست رو تکمیل کنید، همکارانمون در اولین فرصت باهاتون تماس خواهند گرفت.

مبلغ قابل پرداخت : 0 تومان
نمایش سبد خرید