ما 3 دستــه اصلی سورپــرایــز داریم

 

سورپــرایــزهای عمــومی

سورپرایزهای عمــومی برای افرادی با شخصیت یکسان طراحی شده‌اند
   مانند ســورپـرایـز سینـما

سـورپـرایـز مـوسیـقی

سـورپـرایـزکــیش
سورپرایــز مختصات عشق
  

  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
 

ســورپـرایــزهای شخصی سازی شده بــرای بــرآورده کــردن رویــای هــر شخـــص طــراحی می‌شــونــد 
سورپرایز سـرآشپـز
سورپـرایـز تیـم محبـوب

  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle


سورپرایز شخصی‌سازی شده


سورپرایزهای رویدادی

در سورپــرایـــزهای رویــــدادی تعـــداد زیــــادی از افــــراد به صـورت همـــــزمان سورپرایــــز می‌شــــوند کــه ایـــن دسته از سورپرایــزهای برای برندهای تجاری طراحی می‌شود.
مانند سورپرایز ۴۰۰ دانش آموز به صورت همزمان و یا سورپرایز طراحی شده برای عموم مشتریان باملند

  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

31st Floor, Single Business Tower, Sheikh Zayed Road, Business Area, Dubai, UAE

Tel: 0971-04-5072011

Mobile:+971-0585001080

[email protected]

© 2019 by Surprisememorise.com

 

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon